Rehabilitace Třemošná - Rehabilitace_Třemošná

Rehabilitace Třemošná
Rehabilitace Třemošná
Rehabilitace Třemošná
Přejít na obsah
  Máme neomezený provoz.
Cokoliv vaše tělo potřebuje...

Naše rehabilitace se zaměřuje na cvičení
dětí a dospělých.
Pro terapii využíváme následující
metody a techniky:
Fyzioterapie dospělých
Vojtova reflexní lokomoce pro dospělé (VRL)

Specializujeme se na Vojtovu metodu
u dospělých s neurologickou diagnózou.
Fyzioterapie dětí
Vojtova reflexní terapie pro děti (VRL)
  
 Specializujeme se  na léčbu do 1 roka
prostřednictvím Vojtovy metody
Do péče přijímáme i děti  s  vadným držením těla.
Provádíme cvičení pro nápravu skolióz, plochých nohou.
Napravujeme stavy  po úrazech a operacích horních
a dolních končetin.
Děláme cvičení dětí s DMO a vrozenými vadami.  
Naše léčebné metody
Léčba funkční ženské sterility
Mobilizace
Měkké techniky
Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)
Bazální programy a podprogramy dle Čápové
Proprioceptivní neuromuskulární stabilizace (PNF)
Léčba temporomandibulárního kloubu
Senzomotorická stimulace
Bobath koncept u dospělých
Akrální koaktivační terapie
Terapie dětské nohy
Terapie podle vývojové kineziologie
Spirální dynamika u skolióz
McKenzie A
Kineziotaping
Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
Reflexní masáže
Diagnózy
  Tyto diagnózy u nás léčíme:
  
 • CMP
 • Míšní léze
 • Roztroušená skleróza
 • Parkinsonova choroba
 • Kraniotraumata
 • Ostatní neurologická onemocnění - mozečkový syndrom, vestibulární syndrom
 • Periferní parézy, paréza n. facialis  
 • Úžinové syndromy – syndrom karpálního tunelu
 • Bolestivé stavy v oblasti lokte – tenisový, oštěpařský loket
 • Bolesti paty, léčení patní ostruhy
 • Terapie bolestí hlavy
 • Péče o jizvu
 • Bolesti zad – vertebrogenní algický syndrom, kořenový syndrom
 • Bolesti ramenního kloubu, stavy po úrazech a operacích  
 • Artrózy kyčelních, kolenních a ramenních kloubů
 • Úrazy na horních a dolních končetinách konzervativně nebo operačně léčené
 • Úponové bolesti
 • Předoperační příprava a nácvik využívání kompenzačních pomůcek po operaci
 • Terapie bolestí kloubů horních a dolních končetin
 • Zlomeniny v oblasti zápěstí a prstů
Jak se k nám přihlásit na terapii?
  
Jsme vyžádaná péče, na terapii je možno se přihlásit s Poukazem na vyšetření /ošetření FT  (zde ke stažení),
potom je nutné podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely léčebného procesu.
Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami
  
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 111
Vojenskou zdravotní pojišťovnou  201  
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou 205
Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra  211

Dárkový certifikát
Rehabilitace Třemošná
Tel: +420 377 953 025
Rehabilitace Třemošná
Návrat na obsah